KÜLTÜREL FAALİYETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR HİZMETLERİ BİRİMİ

 

KÜLTÜR HİZMETLERİ      
Ünvan Adı Soyadı Dahili IP E-Mail
Şube Müdürü V. Seviye ÇAKAR ERTAŞ 1277 1353 seviye.cakarertas@dpu.edu.tr
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI        
Sekreter Havva AYDIN 1265 1380 havva.aydin@dpu.edu.tr
SOSYOPARK        
Bilgisayar İşletmeni Rıza Zeybek 1206 1365 riza.zeybek@dpu.edu.tr
DİJİTAL HİZMETLER        
Sözleşmeli Personel İbrahim İNCE 1265 1355 ibrahim.ince@dpu.edu.tr

 

Dairemiz; Üniversitemiz bünyesinde kurulduğu tarihten bugüne kadar, öğrencilerimizin derslerinden arta kalan serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine yönelik olarak, ilgi alanlarına göre kültürel ve güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemeleri ya da bu faaliyetlere bizzat kendilerinin katılmaları ve faaliyetin içinde yer almaları, düzenlenen kurs ve eğitimlerle sağlanmıştır.

Öğrencilerin serbest zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için, Fotoğraf, Halk Oyunları, Müzik, Radyoculuk, Tiyatro, Arama-Kurtarma, Münazara, Havacılık, Dağcılık ve Spor Tırmanış gibi benzeri birçok faaliyet alanlarında kurslar açılmakta ve eğitim verilmektedir. Öğrencilerin; çalışma gurupları, öğrenci toplulukları, müzik gurupları ve toplulukları kurmalarına yardımcı olunmakta ve yapmak istedikleri faaliyetlerine dairemizce destek verilmektedir. Üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergiler düzenlemeleri ve üniversiteler arasında yapılmakta olan yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, Perşembe