Telefon Rehber

 

DAİRE BAŞKANI        
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Daire Başkanı  İbrahim GÜRER 1250   ibrahim.gurer@dpu.edu.tr
Sekreter Hülya ÇELİKKANAT 1252   hulya.celikkanat@dpu.du.tr
         
İDARİ İŞLER        
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Şube Müdür V. İbrahim KAYA 1255   ibrahimkaya@dpu.edu.tr
Şef Emel TUNCA 1260   emel.tunca@dpu.edu.tr
Koordinatör İdris GÜLEŞ 1254   idris.gules@dpu.edu.tr
Ayniyat Saymanı Musa GÖKTÜRK 1278   musa.gokturk@dpu.edu.tr
Teknisyen Metin ÖZMERCAN 1295   metin.ozmercan@dpu.edu.tr
Teknisyen Cengiz ÇETİN 1294   cengiz.cetin@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Nevzat TUDAY 4711   nevzat.tuday@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Rıza ZEYBEK 2605   riza.zeybek@dpu.edu.tr
Memur Erhan BAYKARA 1273   erhan.baykara@dpu.edu.tr
Memur Hande KÖSE 4705   hande.kose@dpu.edu.tr
Memur Rıdvan PERŞAN 1262   ridvan.persan@dpu.edu.tr
Memur Sevkan Şerif ARKAN 1291   sevkan.arkan@dpu.edu.tr
Sözleşmeli Personel Onur KESKİN 4711   onur.keskin@dpu.edu.tr
         
MALİ İŞLER        
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Şube Müdür V. Ali AKTI 1256   ali.akti@dpu.edu.tr
İstatistikçi Gönül BAŞ 1289   gonul.bas@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Sezen DERTLİ 1271   sezen.dertli@dpu.edu.tr
Muh.Yet.Mut. Ahmet BATAR 1260   ahmet.batar@dpu.edu.tr
Memur Ahmet ARSLAN 1297   ahmet.arslan@dpu.edu.tr
Memur Mehmet GÜNGÖR 1289   mehmet.gungor@dpu.edu.tr
         
BESLENME HİZMETLERİ      
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Şube Müdür V. Tülay GÜLEŞ 1253   tulay.gules@dpu.edu.tr
Şef Vedat ARICA 1259   vedat.arica@dpu.edu.tr
Gıda Mühendisi Tuğba TÜFEK DEMİR 1263   tugba.tufek@dpu.edu.tr
Diyetisyen Elif DADAK YILDIRIM 1263   elif.dadak@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Halil BAYAM 1259   halil.bayam@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Mevlüt AKKUŞ 1528   mevlut.akkus@dpu.edu.tr
Memur İhsan AKTÜRK 1287   ihsan.akturk@dpu.edu.tr
Memur Hüseyin KESGİN 1271   huseyin.kesgin@dpu.edu.tr
Memur Tayfur DÖNMEZ 227 04 55   tayfur.donmez@dpu.edu.tr
Hizmetli Ahmet Akif İLİDİ 1298   aakif.ilidi@dpu.edu.tr
Hizmetli Ali Rıza IŞIK 2601   aliriza.isik@dpu.edu.tr
Hizmetli Mehmet GÖKÇEN 227 04 55   mehmet.gokcen@dpu.edu.tr
Hizmetli Veli Zeki ERTÜMÜR 1260   velizeki.ertumur@dpu.edu.tr
         
BARINMA HİZMETLERİ      
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Yurt Müdürü  Aysun ULUCA 1264   aysun.cagirici@dpu.edu.tr
Yurt Müdür Y. Duygu EKER ATAÇ 1264   duygu.ekeratac@dpu.edu.tr
Yurt Müdür Y. Zeliha İLGÖRDÜ 1264   zeliha.ilgordu@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Dilek AKAN 1264   dilek.akan@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Dilek ALPUL 1264   dilek.alpul@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Elif YETİK 1264   elif.yetik@dpu.edu.tr
Hemşire Seyda DÜVENLİ 1264   seyda.duvenli@dpu.edu.tr
         
MEDİKO HİZMETLERİ      
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili İP E-Mail
Şube Müdürü Nilüfer ÇAKIR 1251   nilufer.cakir@dpu.edu.tr
Psikolog İsmail OKUŞ   1358 ismail.okus@dpu.edu.tr
Hemşire Gülşah SAÇMACILAR 1290   gulsah.sacmacilar@dpu.edu.tr
Hemşire Hatice ERKUN DOLKER 1290   hatice.edolker@dpu.edu.tr
Hemşire Neslihan GÖÇMEZ 1290   neslihan.gocmez@dpu.edu.tr
         
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ      
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Şube Müdürü Nilüfer ÇAKIR 1251   nilufer.cakir@dpu.edu.tr
Şoför Mustafa TÜRKER 1261   mustafa.turker@dpu.edu.tr
Şoför Süleyman AKGÜN 1261   suleyman.akgun@dpu.edu.tr
Şoför Mehmet ÖZBÜLBÜL 1597   mehmet.ozbulbul@dpu.edu.tr
Şoför Mehmet ÇATAL 1261   mehmet.catal@dpu.edu.tr
Şoför Süleyman UÇAR 1261   suleyman.ucar@dpu.edu.tr
         
KÜLTÜR HİZMETLERİ      
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Şube Müdürü V. Seviye ÇAKAR ERTAŞ 1277   seviye.cakarertas@dpu.edu.tr
Sekreter Havva AYDIN 1265   havva.aydin@dpu.edu.tr
Sözleşmeli Personel İbrahim İNCE 1265   ibrahim.ince@dpu.edu.tr
Sözleşmeli Personel Hacer İLİDİ 1265   hacer.ilidi@dpu.edu.tr
         
SPOR HİZMETLERİ      
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Şube Müdürü V. Ali AKYOL 1257   ali.akyol@dpu.edu.tr
         
SOSYAL TESİSLER      
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Şube Müdürü Fikret KABAK 1272   fikret.kabak@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Seydi Ahmet KARAKAŞ 1574   sahmet.karatas@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Mehmet DÖNMEZ 1574   mehmet.donmez@dpu.edu.tr
Memur Fahri AŞGIN 1572   fahri.asgin@dpu.edu.tr
Şoför Abdullah Emin ÇADIR 1574   aemin.cadir@dpu.edu.tr
Hizmetli Bekir AKTAŞ 1572   bekir.aktas@dpu.edu.tr
Hizmetli Cihangir CAN 1572   cihangir.can@dpu.edu.tr
Hizmetli Mustafa KOLAT 1572   mustafa.kolat@dpu.edu.tr
Hizmetli Sedat ŞAHİN 1276   sedat.sahin@dpu.edu.tr
         
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ      
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Şube Müdürü Metin ÖZBEK 1342   metin.ozbek@dpu.edu.tr
Araştırmacı Cemal TÜRKDOĞAN 1270   cemal.turkdogan@dpu.edu.tr
         
SOSYOPARK SORUMLUSU      
         
Ünvan Adı Soyadı Dahili   E-Mail
Bigisayar İşletmeni Rıza Zeybek 2605   riza.zeybek@dpu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, Pazartesi