Hakkımızda

          

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için sağlık kuruluşu, öğrencilerin sportif faaliyetleri, sosyal, kültürel ve beslenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim - öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın amacı; öğrencilerin, personelinin ruh ve beden sağlığını korumak, tedavi hizmetlerini yapmak, beslenme, barınma dinlenme, çalışma ve ilgi alanlarını belirleyip ona göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, gerek sosyal gerekse sağlık durumlarının iyileşmesine, kişiliklerinin ve yeteneklerinin sağlıklı şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları bedensel ve ruhsal sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek geliştirmek, birlikte disiplinli ve düzenli çalışma, eğlenme ve dinlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde her türlü kültürel, sportif, sosyal, sağlık hizmetlerini yürüterek; bahar aylarında şenlikler düzenler, spor ve güzel sanatlar alanlarında çalışmalar, gösteriler düzenler, sağlık merkezleri açar, öğrencilere burs, beslenme, barınma, dinlenme, çalışma, ulaşım ve iş bulma, boş zamanlarını değerlendirme alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ayrıca bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan okuma salonları, öğrenci kantinleri, yemekhaneleri, lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonlarını, kamp yerlerini, spor salonlarını ve  spor sahalarını sağlar. Bunlar gibi tesisleri kurar, kiralar, işlettirir, işletir.

Bu amaçlara yönelik olarak üniversitemizin birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.   

Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023, Çarşamba