KÜLTÜREL FAALİYETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR HİZMETLERİ BİRİMİ

 

KÜLTÜR HİZMETLERİ    
Ünvan Adı Soyadı IP E-Mail
Şube Müdürü V. Seviye ÇAKAR ERTAŞ 1353 seviye.cakarertas@dpu.edu.tr
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI      
Sekreter Havva AYDIN 1380 havva.aydin@dpu.edu.tr
SOSYOPARK      
Bilgisayar İşletmeni Rıza Zeybek 1365 riza.zeybek@dpu.edu.tr
DİJİTAL HİZMETLER      
Sözleşmeli Personel İbrahim İNCE 1355 ibrahim.ince@dpu.edu.tr

 

Dairemiz; Üniversitemiz bünyesinde kurulduğu tarihten bugüne kadar, öğrencilerimizin derslerinden arta kalan serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine yönelik olarak, ilgi alanlarına göre kültürel ve güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemeleri ya da bu faaliyetlere bizzat kendilerinin katılmaları ve faaliyetin içinde yer almaları, düzenlenen kurs ve eğitimlerle sağlanmıştır.

Öğrencilerin serbest zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için, Fotoğraf, Halk Oyunları, Müzik, Radyoculuk, Tiyatro, Arama-Kurtarma, Münazara, Havacılık, Dağcılık ve Spor Tırmanış gibi benzeri birçok faaliyet alanlarında kurslar açılmakta ve eğitim verilmektedir. Öğrencilerin; çalışma gurupları, öğrenci toplulukları, müzik gurupları ve toplulukları kurmalarına yardımcı olunmakta ve yapmak istedikleri faaliyetlerine dairemizce destek verilmektedir. Üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergiler düzenlemeleri ve üniversiteler arasında yapılmakta olan yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2019, Salı