Recep İvedik‘e Bakış

Recep İVEDİK'e Bakış

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olan Sosyologçası topluluğumuzda 21.11.2017 tarihinde saat 11.00-14.00 arasında Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonunda “ Sinema Sosyolojisi Bağlamında Recep İVEDİK’e bakış “ konulu etkinliğimiz gerçekleşmiştir. Etkinliğimizde, Dilek MERT, Recep İvedik-1 filmi üzerinden sosyoloji ve sinema ilişkisini açıklamıştır. Gülten ÇAĞRI, Recep İvedik-2 filmini kimlik ve tüketim bağlamında analiz etmiştir. Kübra EKSEN, Recep İvedik-3 filmini geleneksellik ve modernite arasına sıkışmış birey bağlamında açıklamıştır. Ecem BAŞKAYA, recep İvedik-4 filmini ideal beden ve güzellik-çirkinlik algısı üzerinden analiz etmiştir. Nihat ÇINAR, Recep İvedik-5 filmini milliyetçiliğin metalaşması bağlamında açıklamıştır. Mustafa GÜL, Recep İvedik ve Şaban filmlerinin sosyolojik açıdan karşılaştırmasını yapmıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2017, Çarşamba