Uluslararası Bor Sempozyumu

Uluslararası Bor Sempozyumu

          Üniversitemizin Makine mühendisliği topluluğu lisans öğrenimi gören 3 üye öğrencisi 16-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Eti Maden işletmeleri ve Boren'in sponsorluklarında Uluslar arası bor sempozyumu'na katılmak üzere Ankara Holiday inn Çukurambar'da ki etkinliğine Yılmaz Yorulmaz , Aytaç Kocabaş , Erhan Gürküllü katılım gösterdi. Yatay Bor Reaksiyon Fırını ( Vertical Boron Reaction-injection Bakery ) , Bor yanma odası ve saflaştırma ve Borlu tarım gübresi imalatı projeleri ile mühendislik araştırma geliştirme programı kapsamında Ankara'da bulundular. Gerekli sunum , bilgi , not ve materyal-argüman paylaşımları aşağıda bulunup ilgili faturalar ile ulaşım konaklama ve yevmiye masraflarının karşılanması için faaliyet raporu aşağıdadır. 16 Kasım sabahı Ankara'da ki Kaptanoğlu erkek öğrenci yurduna sorunsuz yerleştikten sonra Sempozyumun yapılacağı Hilton garden inn Çukurambar adresinde bulunup kayıt işlemlerimizi bitirdikten sonra sempozyuma katılım sağladık. Projelerimiz hakkında gerekli sunum , bilgi ve gerekli materyelleri ilgili profesörlerin sunumlarından literatür argümanları toplamak üzere katılım gerçekleştirdik. 

          Sempozyum programına göre Sunum bilgileri, Sonuçlar, Çıkarımlar; Bor membran emdirme pompası Sunumu hazırlayan : Prof. Dr. Abdul Rashid , Ejaz Rafique Bor elementinin tarımda yaprak uygulamarı , güneş yanıkları ve antioksidan etkisi Prof. Dr. Elmi Lotze (Cape Town) Borun tarımda özellikle güney afrika burnu Cape Town'da elma bahçelerinde 150mg/hektar uygulamasında hasattaki verim artışı , güneş lekelerinin giderilmesi , ürünlerin insan metabolizması için antioksidan etkisinin arttığına dair araştırması hakkında notlar aldık. Toprağa karışan Borlu atıkların tarıma etkisi ve toprakta Bor toksisitesi Prof. Dr. İsmail Çakmak ( Sabancı üniversitesi Biological Sciences , Bioengineering program )

          Bor atıklarının topraktan bitkiye geçmesi köklerde kök büyümesi durumları , aşırı noksan bir element oluşu bu koşullarda bitkilerin kök ve yapraklarında birikimi ve etkileri. Bor toksisitesi durumları. Bor elementinin aşırı mobil oluşu aktif sirkülasyonda sürekli yer değiştirmesi tutulamaması , toprakta bulunma koşulları , toprakta aşırı birikmesi ve fakirleşmesi durum ve sonuçları Fosfor ve Fosfat elementlerinin aşırı boru toprakta emilimini ve tutulmasını sağladığı emilimini yavaşlattığı araştırma çalışmaları hakkında notlarımızı aldık. Ürdün Vadisi : İsrail'de ki Bor zehirlenmesi ve topraktan toksisitesi Uri Yermiyahu ( The Hebrew University of Jerusalem ) Sanayide ve günlük hayatta borlu ürünlerin aşırı kullanımı sonucunda İsrail'de bor içeren tüm ürünlerin yasaklanması , Bor toksisitesinin oluşma sebepleri ve Çözümleri hakkında notlar aldık. Atık su sulamalarının bor içeriğinin toprak etkisi , Deterjan vb. kimyasal endüstride bor'un kullanılması , doğal su kaynaklarında bu sebeplerden oluşan bor zenginliği sonucunda doğal su kaynaklarının bor elementinin ayrılmadan satışının yasaklanması , Bor elementinin topraktan aşırı fazlalığını azaltmak için önerilen denenen çözümler ve İsrail'de bor içeren tüm ürünlerinin yasaklanması devlet elinde kontrol altında olması konularında şaşkınlık yaşayarak notlarımızı aldık.

        Türkiye'de böyle bir durum sözkonusu mu? Türkiyenin bor maden ve yataklarının fazlalığı ve kullamına ön ayak olan proje ve yeni ürünler Türkiye'de bor kullanımını her alanda yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütmesi sonucunda Türkiye'de aynı durumun ; Toprakta bor birikiminin fazlalaşması ve toprakta bor zehirlenmesinin özellikle tarımı büyük ölçüde etkilemesi mümkünmüdür , öngülürse ne kadar zamanlık bir süreçte böyle bir durum ön görülüyor? Ürdün vadisi (İsrail)'ne kıyasla Türkiyenin coğrafı konum ve özellikleri , yağmur ve sulak arazilerin fazla oluşu sebebiyle kullanımın 10 kat artması koşulunda bile Türkiye'de bu tip toprakta bor zehirlenmesi durumu öngörmedi.

        Tuz gölü ve çevresinde Bor toksisitesi Prof Dr. Sait Gezgin ( Selçuk Üniversitesi ) Tuz bileşiğinin bor tutabilme özelliği , Tuz gölü ve çevresinin Türkiyenin tuz ihtiyacının %40ını karşılaması ve Ankara, Konya, Aksaray çevresinde bu durumdan kaynaklanacak bor birikimi , aşırı zenginliği , ileride yol açabileceği toksisite koşulları hakkında notlar aldık. 

          Türkiye'de Jeotermal enerji santralleri ve Bor potansiyeli Prof. Dr. Nazmi Oruç Sunumunda yıllık 6milyar $ toplama ulaşan petrol ve doğal gaz ithalat masraflarımızın Bor yataklarımızdan karşılanabileceği ayrıca bu harcamalarımızın aza indirgenmesi ve fosil yakıtın yerine geçebilecek yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal yer altı kaynaklarımızın özellikle bor madenlerince zengin yörelerde bulunması yani yeraltı kaynaklarından enerji üretiminin yanı sıra çıkan borlu atıkların re-injection yöntemi ile faydalanılması durumunda Türkiyenin şuan ki 600.000mW enerji potansiyelinin kullanılması mevcut Zorlu grubuna ait Germencik ve Kızıldere'de ki 3 farklı Jeotermal santral araştırmaları üzerinde duruldu.Dinar , Emet , Kırka yörelerinde ki jeotermal kaynaklı bor birikimi ve potansiyel enerji rezervlerinin kullanılmaması konusunda notlarımızı aldık. Çevrede ki bor toksisitesi ile ilgili bilgiler ışığında Türkiye'de 300 jeotermal sahanın yıllık 600.000mw enerji üretebileceği mevcut santraller ile karşılaştırmaları yapıldı önemi vurgulandı. Kızıldere ve Germencik jeotermal santralleri ile ilgili poster ve görseller paylaşıldı. Bor elementinin Dünya'da ki rezervinin %70inin Türkiye'de olması literatürlerde bulunmasına ramen Çukurova'dan sonra ikinci en büyük ovamız olan Iğdır ovasından alınan örneklerde 100ppm'ye kadar çıkan bor henüz keşfedilmemiş bor rezevinin bulunduğuna işaret ettiğini öğrendik, Sodyum , Fosfat ve Fosforca zengin topraklar bulunması özellikle bu öngörüyü sağlamlaştırıyor. Bu araştırmalar pozitif sonuçlanması durumunda aynı büyüklükte bir bor madenin Iğdır çevresinde bulunursa Dünya Bor rezervinin neredeyse tamamının Türkiye'de olması kuvvetle muhtemeldir. Ekonomi ve Ekoloji ülke için ilerlemede ve yenileşmede bir uçağın iki kanadıdır.

Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2016, Perşembe