BESLENME HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

          

BESLENME HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
       
Ünvan Adı Soyadı IP - Tel E-Posta
Şube Müdürü Metin ÖZBEK 1377 metin.ozbek@dpu.edu.tr
Diyetisyen Elif DADAK YILDIRIM 1330 elif.dadak@dpu.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Mevlüt AKKUŞ   mevlut.akkus@dpu.edu.tr
Memur İhsan AKTÜRK 1334 ihsan.akturk@dpu.edu.tr
Memur Hüseyin KESGİN 1317 huseyin.kesgin@dpu.edu.tr
Hizmetli Ali Rıza IŞIK 1336 aliriza.isik@dpu.edu.tr
Hizmetli Mehmet GÖKÇEN 1337 mehmet.gokcen@dpu.edu.tr
Hizmetli Veli Zeki ERTÜMÜR 1348 velizeki.ertumur@dpu.edu.tr

 

Üniversitemiz kuruluşundan bu yana Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrencilere yönelik hizmetlerin en önemlilerinden biri beslenme hizmetidir. Bu hizmeti gerçekleştirirken en önemli faktörün insan sağlığı olduğunun bilincinde olup, öğrencimize yönelik sağlıklı ve hijyenik ortamı sağlayan, en iyi koşullarda hazırlanmış, kişinin günlük alması gereken besin öğelerinden oluşan menü sunulmaktadır.

Yemek hizmeti, Beslenme Hizmetleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılan alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup; yüklenici firmanın mutfağında pişirilen yemekler Evliya Çelebi Yerleşkesinde yer alan Bedesten ve Güzel Sanatlar Fakültesi Yemekhanesi, Germiyan Yerleşkesi yemekhanesine ve Altıntaş Meslek Yüksekokulu yemekhanelerine sevk edilerek, öğrencilerimize temiz sakin bir ortamda gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimiz için hazırlanan yemek menüleri öğrencilerin günlük kalori ve protein ihtiyaçları, (kadınlar için ortalama günlük 1800-2000 kcal, erkekler için 2200-2500 kcal ) mevsim koşulları, yemeklerin birbiri ile uyumu ve çeşitliliği göz önünde bulundurularak, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesine görevli Diyetisyen, Gıda Mühendisi ve Gıda Teknikeri ile yüklenici firmanın Gıda Mühendisi tarafından ortaklaşa çalışma yapılarak öğrenci talebi ve yoğunluğuna göre belirlenerek hazırlanmaktadır.

Yüklenici mutfağında pişirilen yemeklerin denetim ve kontrolleri başkanlığımız denetim komisyonu tarafından rutin aralıklarla yemek pişirme ve hazırlamada kullanılan hammadde ve malzemelerin alımından başlayıp,  depoların tertip düzen ve depolama şartlarına uygun olup olmadığı, kullanılan malzemelerin temiz ve hijyen koşullarına uygun olup olmadığı, personelin temizlik ve hijyen kurallarına uyup uymadığı gibi yemeğin sunulma aşamasına gelene kadar tüm kritik kontrol noktalarında yapılmakta, yapılan denetimler tutanak altına alınmaktadır. Denetim neticesinde gerekli olduğu hallerde firma ile imzalanmış sözleşme hükümleri gereği; sözlü, yazılı uyarı ve cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Öğrenci yemekhanelerine sevk edilen yemekler ise yemek saatinden en az 1 saat öncesinden Diyetisyen, Gıda Mühendisi ve Gıda Teknikeri tarafından duyusal analizleri (görünüş-tat-koku- kıvam vs.) yapılarak servise sunulmaktadır. Pişirilen yemekler  tat, görünüş, koku, kıvam bakımından uygun bulunmadığı takdirde yeni bir alternatif menü ile değiştirilmektedir.  Ayrıca menüde yer alan herhangi bir kap yemeğin bitmesi halinde, yemek hizmeti takviye yemeğin taşınma süresi göz önünde bulundurularak en fazla 15 dk durdurulabilmektedir. Bu süre içerisinde yüklenici firma biten yemeğin aynısını veya muadilini getirerek yemek servisi devam ettirilir. Belirtilen süre içerisinde yemek takviyesinin yapılamadığı durumlarda ise kalan 3 kap yemek, öğrenciye ücretsiz olarak servis edilmektedir.

Yemek servisinde çalışan personel temiz iş kıyafetleriyle, bone, eldiven ve kolluk kullanarak çalışmaktadır.

Yemekhanelerde görev yapan Diyetisyen, Gıda Mühendisi ve Gıda Teknikeri yemek dağıtımı esnasında da prop termometrelerle yemeklerin sıcaklık derecelerini, porsiyon miktarlarını kontrol etmektedir. Ayrıca öğrencimizin porsiyonunu kendisi kontrol edebilmesi adına da yemekhane girişlerinde o günkü standart porsiyon numune tepsisi bulunmakta, öğrencimiz kendi tepsisindeki porsiyon ve numune tepsisindeki porsiyon miktarını karşılaştırabilmektedir.

Yemekhanenelerde öğrenci, servis tepsisini, çatal ve kaşığını kendisi alarak yemek self servis olarak yapılmaktadır. Yemek sonrası her öğrenci kendi servis tepsisini bulaşık toplama bölümüne bırakmaktadır. Yemek servisi sürdüğü sürece masalardaki eksiklikler (masaların temizliği, tekrar servise hazır hale getirilmesi) yemekhaneden sorumlu (meydancı) yüklenici firmanın servis elemanları tarafından yapılmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren tüm yemekhanelerimizde elektronik turnike sistemi kullanılmakta olup; öğrenci kimlik kartlarına tanımlanan yazılım ile turnikelerden elektronik kart sistemi ile geçiş yapılmaktadır.

Üniversitemiz I. ve II. öğretim öğrencileri öğle / akşam günlük bir öğün öğrenci katkı payı ödeyerek 4 kaptan oluşan yemek hizmetinden faydalanır. Aynı gün içerisinde 2.kez öğün tüketmek isteyen öğrenciler ise (katkı payı olmaksızın) ihale bedelinin tamamını ödeyerek yemek hizmetinden faydalanır. Öğle/Akşam Yemeği aşağıdaki saatler arasında verilir.

I. Öğretim öğrencileri için (Öğle) yemeği: 11.30 – 13.30 

II. Öğretim öğrencileri için (Akşam) yemeği: 16.30 – 18. 30

Bu saatler dışında kesinlikle yemek servisi yapılamaz.

Merkezi Birimlerde; yemek hizmetinden ortalama günlük öğle 3500, akşam 1500 öğrenci elektronik kartlarını kullanarak faydalanmaktadır.

Her akademik yılın başında geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkanları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. Maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen gelir düzeyi düşük ve başarılı olan 250 (ikiyüzelli )öğrenci yemek bursu alarak ücretsiz yemek hizmetinden faydalanmaktadır.

Üniversitemiz ilçelerinde bulunan Fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin yemek hizmet ihaleleri de  başkanlığımız tarafından yapılarak merkezi birimlerde bulunan öğrenciler ile aynı kalite ve standartlarda yemek hizmetinden  faydalanmaları sağlanmaktadır. İlçe birimlerde ortalama günlük 800-1000 öğrenci yemek hizmetinden yararlanmaktadır.  Merkezi ve ilçe birimlerinde aylık olarak aynı menüler kullanılmaktadır. Fakülte ve Meslek Yüksekokullarındaki yemek hizmetinin belirli standartlarda yürütülebilmesi için rutin denetimler başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021, Cuma