Turk-Msic Dumlupınar Topluluğu

 

2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ

1 - ULUSAL SCORP KIŞ KAMPI

2 - ANTALYA GENEL KURULU

 

 

 

 

 

 

 

TurkMSIC Mayıs Genel Kurulu

         9 Mayıs Cumartesi saat 9.30 da açılış oturumda katılımcı olan 71 üniversitenin tıp fakültesinin yoklaması alındı. Oturma düzenleri sağlandı ve oturumlara başlandı. Gündem okundu ve kabul edildi. Daha sonra toplamda 7 alt başlıkta ayrılmış oturumlar başladı. Başkanlar oturumu, İnsan Hakları&Barış Çalışma Kolu oturumu, Üreme Sağlığı HIV/AIDS Çalışma Kolu oturumu, Staj Değişimi Çalışma Kolu oturumu, Araştırma Değişimi Çalışma Kolu oturumu, Halk Sağlığı Çalışma Kolu oturumu, Tıp Eğitimi Çalışma Kolu oturumu olmak üzere her ayrılmış oturuma ilgili temsilcilerimiz tam katılım sağlamışlardır.

         Oturumların bitiminde yemek yendi ve devamında bu ayrılmış oturumların kritiğinin yapılması üzere yerel birlik saatinde Dumlupınar Tıp Öğrencileri Birliği olarak bir araya gelindi. Genel oturuma geçildiğinde TurkMSIC ailesi katılmak isteyen aday üniversiteler kendilerini ve yaptıkları işleri anlatan sunumlarını gerçekleştirdiler. Devamında ise 2015-2016 dönemi TurkMSIC ulusal yöneticilerinin sunumları yapıldı. Akşam yemeği yendi ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği Derneği’nin oturumuna geçildi. Burada yeni dönem yöneticilere sorular soruldu ve devamında seçim gerçekleşti. Pazar gününe yine ayrılmış oturumlarla başlandı ve tam katılım sağlandı. Devamında yemeğe geçildi. Yemekten sonra yeni dönem çalışma kolları yöneticilerinin seçimlerinin yapılacağı oturum öncesi yerel birlik olarak son toplantımızı yaptık. Genel oturum-2 ile çalışma kolları yöneticilerinin oylaması yapıldı ve sonuçları açıklandı. Akşam yemeğine geçildi.

        Pazartesi yine ayrılmış oturumlarla başlandı ve her ayrılmış oturumda yeni dönem yöneticileri, birlikte çalışacakları insanlarla birebir tanıştılar. Planlar ve projeler üzerine konuşuldu ve tartışıldı. Genel oturum-3 ile yeni dönem tüzüğü oylandı. Bitiminde geçen ve geçemeyen maddeler tekrar okundu ve tüzüğün son hali okundu. Devamında yerel birlikler ile sohbet oturumu yapılıp herkesin fikri alındı ve geçmiş dönem yöneticilerin sunumları ve ibraları gerçekleşti. Kapanış oturumu ile herkese teşekkür edildi ve veda konuşmaları yapıldı.

  

=====================

SCORE Bilim Günleri

          17-18 Nisan 2015’de ilk kez Gaziantep’te düzenlenen bilim günleri öğrenci ve öğretim görevlilerinin üzerinde çalıştıkları proje sunumlarından oluştu. İlk günün ilk oturumunda Balıkesir üniversitesinden Münibe Tör “Diabetik ateroskleroz ve kalp damar hastalıklarına etkisi”  konulu araştırmasını bizlere sundu. İkinci oturumda Başkent Üniversitesinden Taygun Türeli “Serotonin ve Vücut üzerindeki etkileri” konulu araştırma konusunu bizlere sundu. Öğleden sonra da Doç.Dr.Kadir Demircan “Next generation science and scientist” konusu hakkında tecrübelerini bizlere iletti, yeni nesil bilim nasıl yapılmalı nasıl daha iyi bir bilim insanı oluruz konularına değindi.

          İkinci günün ilk oturumunda Cumhuriyet üniversitesinden Ahmet Beşir Hidayet “Dikkat dağınıklığı nöropatolojisi ve tedavi” konulu araştırmasını bizlere sundu. İkinci oturumda Başkent üniversitesinden Taygun Türeli “Cilt Microbiatası ve Malessezia Furfur” çalışmasını bizlere sundu. Öğleden sonra da Prof. Dr. Murat Canpolat “Tıpta temel araştırmadan patente giden yol” konusunu detaylı bir şekilde bizlere açıkladı. İkinci oturumda Prof. Dr. Tayfun Özçelik “ Bir Genom yolculuğu” adlı çalışmasını bizlere açıkladı.

        

====================

Tıpta Kariyer Günleri

          11-12 Nisanda Ankara Turgut Özal Üniversitesinde gerçekleşen tıpta uzmanlık alanın tam 21 anabilim dalında, kendini hem ulusal hem uluslararası kanıtlamış hocalarımızın kariyerleri hakkında bilinen ve bilinmeyenleri anlattıkları mükemmel bir organizasyondu. Cumartesi günü saat 09.00 da başlayan organizasyon, Pazar günü 20.00 da son buldu.

          Hocalarımızın konuşmalarıyla kafamızda kariyerimizi şekillendirme açısından da, hangi anabilim dalının ne gibi olumlu ve olumsuz tarafları var hepsinden haberimiz olmuş oldu. Bu anlamlı organizasyonda bulunmaktan hem keyif aldık hem de önümüzde bulunan yollardan hangisini tercih edeceğimizden, hangisine adım atacağımızdan daha kararlı ve hırslıyız.

     

====================

8. Tıp Eğitim Çalıştayı

          8. kez Antalya’da 21-22 Mart 2015 tarihinde düzenlenen Tıp Eğitimi Çalıştayı’nın konusu değişsen sağlık politikaları ve tıp eğitimine etkisi tartışıldı. İlk oturumda sağlık politikasının temellerinin atıldığı, etken taraflar ve kişiler, uygulanan ülkeler üzerine konuşuldu. 6 ana başlıkta gerçekleşen değişim detaylı olarak anlatıldı. Bu başlıklar tek tek konuşuldu. Hekimlere getirilen performans düzeninin tıp eğitimine etkisi konuşuldu. Tek çatı altında toplanması planlanan hastane birliklerinin nasıl yönetileceği detaylandırıldı. Yeni oluşturulan mevki ve denetimlerinin eksiklikleri ve getirdiği pozitif etkenler anlatıldı.

          Alınan istatistiklerdeki yapılan yanlışlar ve doğrular aktarıldı. Hekimi ve tıp eğitimini ilgilendiren ve eksik olan yasa tasarıları, mecliste geçmiş olan mevcut yasaların boşlukları konuşuldu. Geliştirilen kriterlerin eğitimi baltaladığı noktalar uzun uzun konuşuldu. Son günün sonunda yapılan genel kurul ile yazılan bildirinin gerekli mercilere ulaştırılması kararlaştırıldı.

====================

Aydın 4. Bölge Toplantısı

          Program Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenerek 17-18 Ocak 2015 tarihinde Aydın’ da gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarının ardından Liderlik ve Takım Kurma eğitimleri alındı. Tıp fakültesi öğrencilerinin kurduğu birlik olan TurkMSIC başkanlarında olması gereken özellikler tartışıldı. Program sürecince her boş vakitte ise bölgenin tıp eğitimine etkisi ve fiziki koşulların tıp fakültesi öğrencilerine etkisi konuşuldu. İkinci gün sabahında Stres ve Zaman Yönetimi eğitimleri alındı. İkinci günün öğleden sonraki aşamasında ise tematik tıp eğitimi toplantısı yapıldı. 2. Tematik tıp eğitimi toplantısı olmakla beraber bu programda fakülte altyapıları konuşuldu. Tematik tıp eğitimi toplantısında Feyzi Yunus ARSLAN Tıp Eğitimi Çalıştaylarının tıp eğitimindeki yeri adlı sunumu üstlendi. Bir anket yapıldı ve hem bölgesel toplantının hem de tematik toplantının bildirisi yazıldı ve yayınlandı. Katılımcısı üniversitemizden yalnızca Feyzi Yunus Arslan’dır.

        

====================

Tıp Eğitimi Sene Ortası Buluşması

          Tıp Eğitimi Gönüllülerinin kendilerini ifade ederek, Tıp Eğitimi konusundaki ufuklarını açan bu buluşma Gazi Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği ve Ufuk Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği işbirliği ile Ankara'da 4-5 Ocak 2015 tarihinde düzenlendi.

          Tıp Eğitimi Ailesine yeni katılan gönüllülerimiz için işin en temelinden, savunduğu değer olan Tıp Eğitimi Çalışma Kolu her yönüyle tanıtıldı. Neler yaptığımız, neden yaptığımız, hangi seviyede olduğumuz, hangi seviyede olmamız gerektiğine kadar birçok konuda tartışmalar yapıldı. Yarıyıl toplantısı aynı zamanda Ulusal Tıp Eğitimi Takımı ile Yerel Tıp Eğitimi Direktörlerinin ve gönüllülerinin buluşma noktası oldu. Bu buluşma bize Tıp Eğitimi konusunda birçok bilgi yeni bilgiler katıp ve Tıp Eğitimi'ne karşı ufkumuzu genişletti.

          Dış katılımcılar olarak Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Emin Tekeli, UTEAK ve TEPDAD Başkanı Sayın İskender SAYEK ve Gazi Üniversitesi Tıp Eğitimi ABD'den Sayın Doç. Dr. Özlem ÇOŞKUN toplantımızı şereflendirdi. Özlem Hocamız Tıp Eğitimi Ana Bilimdalı'nda kariyer ve işleyişi anlattı ve ardından soruları yanıtladı. İskender Hocamız Akreditasyon hakkında kapsamlı bir sunum yaparak Akreditasyon'a her yönüyle hakim olabilmemizi sağladı ve ardından Akreditasyon sorularını yanıtladı. Her iki sunumda da Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Üyeleri olarak Öğrencilerin bu alanlarda nasıl aktif olabileceği konuşuldu , tartışıldı.

          Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nun KÇG leri tanıtıldı ve "Tıp Eğitimi Sözlüğü" tüm katılımcılara dağıtıldı. Savunculuk ve Liderlik Eğitimleri ile bir Tıp Eğitimi Gönüllüsü'nde bulunması gereken en önemli iki özellik tüm katılımcılara eğitim verilerek aktarıldı. Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nun İç Tüzüğü revize edildi ve Tıp Eğitimi Çalıştayları için konu önerileri alındı. TEÇ konu önerileri alındıktan sonra çıkan öneriler kapsamlı bir şekilde eleştirilip oylanılarak, en çok ilgi gören konular belirlendi. Tıp Eğitimi Çalışma Kolu'nu anlamanın yolu, onu tanımaktan geçer. Bizi daha yakından tanıdığınızı ve bizi artık daha iyi anladığınızı düşünüyoruz. Eğitim Şart, Tıp Eğitimi ile kalın.

     

====================

Bolu Bölgesel Toplantı

          6-7 Aralık 2014 tarihlerinde Abant İzzet Baysal Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde Bolu’da gerçekleşen Bölge Toplantısı’nda toplantı gündemi gereği açılış oturumu başlamıştır.

          Bir sonraki oturum ise 10:30-12:30 saatleri arasında “Tanışma Oyunu ve Yerel Birlik Tanıtımı” oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda bölge yerelleri; dönem başlangıcından itibaren yapılan yerel etkinlikleri, katılım gösterilen ulusal toplantılarından bahsetti. Ayrıca yerel birlik yöneticilerinin tanıtılması, fakülte içi tanınırlık ve fakülte içi dinamiklerden bahsedilen bu oturumda yerel birliklerin birbirilerinden haberdar olmaları amaçlanmıştı ve de oturum sonunda yereller birbirlerinin işleyişine daha hâkim olduğu gözlenmiştir.

         Öğleden sonraki ilk oturum ise “Gelişim Oturumu” başlığında gerçekleşti. Oturum tarafımca sunulan yerel birliklere dair raporun sunumuyla başladı. Daha sonra ise “Bir yerel birlik nasıl gelişir?” sorusundan yola çıkarak rapora göre eksikleri olan yerellerin bu eksiklerini nasıl giderecekleri tartışıldı. Yine buradan yola çıkarak ise yerel birliklerin “Gelişim Kriterleri” üzerinde konuştuk. Bu noktada genel anlamda aşağıda belirtilen kriterler üzerine belirtilen fikir alışverişleri gerçekleştirildi;

1)Fakülte içi tanınırlık

       Bu başlıkta “Dekanlıkta ve öğrenciler arasında fakülte içerisindeki temsiliyetimizi ve birlik tanıtımını nasıl sağlarız, geliştiririz.” noktasından yola çıkarak fakülte içi tanınırlığı daha fazla tıp öğrencisine ulaşma ve de hocalarımız tarafından bilinirliği arttırmaya yönelik olarak 2 alt başlık şeklinde tartışıldı.  Yerellerimizde daha fazla tıp öğrencisinin dikkatinin çekebilmek için; Yapılan etkinliklerin daha çok bilimsel tabana dayanması gerektiğini böylece fakülte içinde bilimsel kulüplerle ilgilenen öğrenci kesimine de inilebilir. Böylelikle de hem bir tıp öğrencisi olarak hem bilimsellikten uzaklaşmamış olacağız hem de bu sayede daha fazla yeni üye çekeceğiz.
SCOPH’un TurkMSIC’taki vitrin olma özelliğini (özellikle fakülteye yeni gelen öğrencilerin en çok ilgisini çeken etkinliklerin varlığından kaynaklanan çekiciliği) genele yayalım. Bir STK olduğumuzu bu noktada toplum gönüllülüğüne dayanan etkinlikleri arttırarak saha etkinliklerini fazlalaştırıp daha fazla yeni tıp fakültesi öğrencisi olmuş kişinin dikkatini çekebiliriz. Fakülte içerisinde herkesi içine kapsayacak profesyonel ya da TurkMSIC akran eğitimlerinin sıkça yapılması, yerellerde var olan çekirdek TurkMSIC ekiplerindne farklı kişileri eğitimlere çekebilir böylelikle daha çok kişinin dikkatini çekebiliriz Sürekli yapılan rutin etkinliklerden uzaklaşarak daha farklı etkinliklerle daha çok ilgi alanı yaratabilir ve daha fazla kişiyi birliklerimize çekebiliriz.


          Yapılan etkinliklerin bilimsel boyutu “bilgisayara veri girmek” ten ziyade bilimsel makalelere dökülmesi yapılanların daha fazla  dikkat çekmesine sebep olacaktır. Yapılan etkinliklerin vicdani boyutları yüksek(engelliler, hastalar…vs yönelik) etkinlikler çekmek daha fazla etkileyici olacaktır. TurkMSIC etkinliklerine genel katılımın preklinik dönemlerden olmasının önüne daha güncel konular seçerek konferanslar düzenlemek 4-5-6. sınıfları aramıza katacaktır. Bazı etkinlikleri TurkMSIC etkinliği boyutundan çıkararak genel fakülteyi kapsayan etkinlik boyutuna çekebilmek,destek veren hocaların etkinliklere katılımını sağlayabilmek dışarıdan ciddi görülmemize sebep olacak ve ilgiyi arttıracaktır. TurkMSIC eğitimlerinin TurkMSIC mezunları tarafından verilmesi ya da mezunlar söyleşilerinin yerel birliklere yayılmasını sağlamak insanlarda TurkMSIC’a emek vermiş kişilere gerekli vefanın gösterildiğini sağlayacak ve daha fazla gönüllü çekmemize sebep verecektir.

Fakülte içinde hocalarımız tarafından tanınırlığı arttırmak adına,

Yerel birliklerde gerekirse ulusal desteğiyle ulusal bir etkinlik ev sahipliğinin yapılması hocalarımız tarafından tanınırlığı arttıracaktır. Yerellerde var olan gönüllülerin bu motivasyonlarını gerekirse hocaları tek tek gezerek (LORE’lerin tek tek hocalardan proje kovalaması gibi) birliğimizi anlatarak hocalar nezdinde tanınırlığı arttıracaktır. Yerel etkinliklerde katılımcı sayısı yüksek etkinlikler yapmak, fakülte geneline yayılmış etkinliklerin hocalarımızın desteğini almamızda daha etkili olacaktır. Yaptığımız etkinliklerin bilimsel boyutlarını hocalarımıza göstermek dikkatlerini daha da çekmemizi sağlayacaktır.
Hocaların dikkatini toplu şekilde çekmektense hocalara tek tek giderek küçük konferanslar ayarlamak ve yapılan bu konferansların/söyleşilerin sayısının arttırılması ve her seferinde farklı hocalarla bunun yapılması okulda birliklerin varlığının hocalarca bilinirliğini arttıracaktır.

2)Yerel yöneticilerin gelişimleri,görev tanımlarının net olması

           Bu maddede yerel birlikler bünyesinde çalışan gönüllülerin üstüne düşenleri ne kadar yaptığı iş yükünün hepsi için eşit olup olmadığı, işlerin birkaç kişi üzerinden gitmesi yerine herkesin görev tanımlarının daha net olması noktasına değinildi. Yerelde çalışan her gönüllünün var olan iş yükünden haberdar olmaları, kendi görev tanımları kadar iş bölümüne dahil olmaları hem emek verdikleri bu birliğe duyulan aidiyet hissini arttıracak hem de yerelde işlerin birkaç kişi üzerinden gitmesinden kaynaklanabilecek kişisel ego sorunlarının önüne geçeceğinde hemfikir olunmuştur. Bu noktaya gelene kadar ise yerellerden aşağıdaki geri dönüşler alınmıştır.

          Sakarya TÖB’de işler genelde kişiler üzerinden gidiyor. Başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreter her işe koşturan kişiler oluyorlar. Herkesin işe dahil olduğu bir birlik hedefliyorlar ve çalışmaları bu yönde. Dumlupınar TÖB’de yerel yapılanmada iş bölümü yeni yeni oluşuyor. İşler genelde 3 kişi üzerinden dönüyor. Herkesin işe dahil olduğu bir birlik hedefliyorlar ve çalışmaları bu yönde. Abant TÖB’de başkanın 5.sınıf olmasının verdiği yoğunluktan kaynaklanan küçük aksaklıklar olsa da yereldeki oluşum bunu tolere edebilecek konumda. Ayrıca danışman hocaları TurkMSIC geçmişi olan bir insan olduğu için kendilerine çok destek oluyorlar. Bülent Ecevit TÖB’ de motivasyon kaybı var yeniden yapılanıp işleri düzene sokma çabaları var. Herkesin işe dahil olduğu bir birlik hedefliyorlar ve çalışmaları bu yönde. Osmangazi TÖB’de işleyen bir görev paylaşımı olduğu belirtildi.

3)Denetim kurullarının varlığı ve tüzük kullanımı/tüzük revizyonları

         TurkMSIC’ın kurumsallık duruşu gereği bir denetim organın varlığını olması gerektiği konusunda bütün yerellerin temsilcileri hemfikir oldu. Bu doğrultuda işleyen bir denetim kurulu varlığı (denetim kurullarına SKS’ye sadece isim bildirmek için tecrübeli kulüp gönüllüleri yazmak yerine gerçek bir denetim organı varlığı) bölge yerellerinin hedefleri arasında yer aldı. Ayrıca tüzüklerin değişen genel kurul sistemine, değişen isimlere(yerel kurul yerine yerel birlik, alt komite yerine,çalışma kolu…vs) göre revize edilmesi yerel tüzükler arasında kaba hatlarıyla da olsa standardize olacaktır.

4)Arşivleme sistemlerinin varlığı / elektronik arşiv sistemi önerisi – Handover

         Daha önce TuBaKa’da arşivleme sistemlerinin varlığı hakkında görüşülen bölge yerellerinden sadece Osmangazi TÖB’ün bir arşiv sistemi olduğunu biliyorduk. Bu noktada elektronik ortamda arşiv yaratma önerisi hakkında görüşülmüştü ve bununla ilgili Sakarya TÖB’de TuBaKa’dan bu yana olan süreçte gerekli girişimlerin yapıldığına dair geri bildirimler aldık. Yerellerde kurulacak bir arşivin kişiler gitse bile işlerin nasıl işlediğine dair bir birikimin yerel birlik bünyesinde var olacağını ayrıca yöneticiler el değiştirirken bu arşivden yararlanarak handover süreçlerinin daha sorunsuz atlatabileceği görüşülmüştür. Bu bağlamda bölge yerelleri bir arşiv sistemi varlığının gerekliliği noktasında hemfikir olmuştur.

5)Çalışma raporları sistemleri

       Değişen çalışma raporu formatlarına yerellerin uyumunun artması noktasında çalışma raporlarının doğruluğu, titiz doldurulmuş olması gerektiğini yoksa yerellerin statü kaybına kadar gidebilecek sorunlarla yüz yüze kalabileceği noktasında fikir alışverişinden bulunuldu. Ayrıca şimdiye kadar kullandığımız iki genel kurullu sistemde çalışma raporlarının her genel kurul öncesinde yani toplamda yılda iki kere doldurulması sisteminden genel kurul sayımızın yılda 1’e düşürülmesinden kaynaklanacak format değişikliği gereği yılda 2den yılda 1 kere doldurulması gerektiği konusunda ortak paydada buluşuldu.

         Yine bu bağlamda statü değiştirmenin yılda sadece 1 kere doldurulacak olan yıllık çalışma raporu üzerinden yapılması ancak; bronz üyeliklerin motivasyon kaybı yaşamaması ve TurkMSIC’ın genel misyonu doğrultusunda tüm tıp öğrencilerinin temsiliyetini sağlayabilmek noktasında birliğimiz bünyesinde çalışmak isteyen toplulukların bu sürece daha hızlı girmesi ve TurkMSIC ailesinin bir parçası olması noktasında bronz üyeliklerin oylanmadan VPİ ve yönetim kurulu onayı ile başkanlara sunulması, bu sistemde altın üye olabilmek yolunda yaşanacak yıl kayıplarının azaltacağı ve bu toplulukların motivasyon kazanmasına sebep olacağı noktasında hemfikir olundu. 

         Gelişim Oturumu’ndan sonra gerçekleşen “Ortak Etkinlik Planlama – Projeler” oturumunda bölge yerellerinin gerçekleştirebileceği ortak etkinlikler üzerine yoğunlaştık. Bölgeden çıkabilecek bir projenin pilot olarak bölgede uygulanıp daha sonra ulusal desteklenmiş bir proje olabileceği, bölgesel sağlık taramaları yapılabileceği, sadece bölge yerellerinin kaynaşmasını hedefleyen çeşitli etkinlikler yapılabileceği noktasında her türlü fikre açık olunduğu ve ortak bir etkinlik fikrinin hayata geçirilmesi için düşüncelerin bölge oturumundan sonra da devam etmesi gerekliliği üzerinde konuşuldu. 

        İkinci gün sabahından başlayan çapraz eğitimler öğlene kadar sürdü. Takım Kurma ve Liderlik eğitimlerini alan bölge yerelleri gönüllüleri daha sonra Abant’ta gerçekleşen Bölgesel Söyleşi’ye katıldılar. Bölgesel Söyleşi oturumunda iki günün içeriğinden oluşan bölge toplantısı raporu görüşüldü. Ayrıca ilk gün konuşulan gelişim kriterleri üzerine kendilerinde eksik olan kriterlerin bir an önce tamamlanabilmesi için gerekli adımların atılacağı konuşuldu. Bölgenin isminin belirlenmesi noktasında ortak bir paydada buluşulamamasına rağmen bu konu daha sonra netleştirilmek üzere ertelendi.

  

====================

Scorp Eğitim Kampı

          Etkinliğimiz 29-30 Kasım 2014 tarihinde İzmirde gerçekleştirilmiştir. 1. Günü açılış konuşması ile başladı. Ardından tanışma oyunları oynandı. Sonrasında yerel birlik sunumları yapıldı. Bu kısımda her yerel birlik kendi etkinlik içeriklerinden bahsetti, fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından ülkemizdeki işçi hakları ve işçi sağlığı ile ilgili bir oturum düzenlendi. Vizyon ve strateji oturumunda kendi yerel birliklerimizi strateji olarak değerlendirdik. Birbirimize vizyonlarımızı anlattık. İlk günün son oturumu olarak da bölge toplantısı yapıldı. Etkinliğimizin 2. Günü kendini tanıma eğitimi ile başladı. Bu eğitimde bilinmeyen yönlerimizi keşfettik. Bireysel farklılıklarımızı ortaya koyduk. Ardından iletişim eğitimi aldık. İletişim eğitiminde yerel birliklerimizdeki üye sayısını nasıl artırabiliriz. İnsanlarla nasıl iletişime geçebiliriz konusunu tartıştık. Sonrasında fikir atölyesinde beyin fırtınasında bulunduk. Yapabileceğimiz yeni etkinlikler hakkında konuştuk. Son olarak ta eğitim kampının genel değerlendirmesi ve bildiri yazımı yapıldı.

      

====================

1 – 2 Kasım 2014 Yeni Döneme “Merhaba Toplantısı” LORE Eğitimi

Cumartesi

          SCOPE ile (T4PE) ortak bir açılışla etkinliğe başlandı. Daha sonra oturumlar ayrıldı ve kendi oturumumuza birbirimizi daha yakından tanımak için ad soyad yerel birlik ve bu etkinlikten beklentilerimizi söylediğimiz ufak bir tanışma ile devam edildi ve tanışma oyunu oynandı. SCOPE ile ortak oturumla asıl etkinlik programımıza giriş yapıldı. Bu oturumda sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrası yapılacaklar tartışıldı, hatırlatmalar yapıldı. Bilgilendirmeler yapılırken NEO ve NORE’nin yanısıra Türk Tıp Öğrencileri Birliği Genel Başkanı Murat Aksoy, Denetim Kurulu Üyesi Sina Mehrasa ve Bilişim ve Haberleşme Direktörü Bekir Burak Kılboz da konuşmalar yaptı. Sınav tarihinin 29 30 Kasım mı 13 14 Aralık mı olmasının uygunluğu LEO ve LORE’lere soruldu. Pazar günü bu konuda oylama yapılacağı hatırlatıldı ve bu konuda yerellerden fikir alınması söylendi. Ortak oturumda konuşulanlar:

Sınav Öncesi Süreç

- Ortak bir sınav tanıtım sunumu hazırlanmalı.

- Stand açma, afiş asma, amfi ayarlama ve gözetmenlik bulma gibi dekanlıkan izin alınması gereken maddeler hatırlatıldı. Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nden değişim sınavımızı tanıtıcı ve gözetmen bulma ile ilgili istek maillerinin dekanlıklara atılacağı söylendi.

- Stand açıldıktan sonra kayıt alma aşamasında özendirici unsurlar kullanılması hatırlatıldı. (Daha önce değişime gidenlerin fotoğraflarının asılması...) Kayıt ücretinin bu sene de geçen yıllarda olduğu gibi 10 tl olacağı belirtildi.

- LEO ve LORE’lerin değişim sınavına katılmayı düşünenleri degisim.turkmsic.net’e ve TurkMSIC Facebook sayfalarına yönlendirilmesi söylendi.

- Her yerelin bir değişim Facebook grubu açması önerildi. Buradan eski tanıtım videoları değişik özendirici gönderiler paylaşılması grupların devamlı aktif tutulması gerektiği söylendi.

- Gözetmenler belirlendikten sonra NEO ve NORE tarafından LEO ve LORE’lere gönderilecek ‘gözetmenlerin sınav hakkında bilgilenmesini sağlayacak dökümanlar’ın gözetmenlere en kısa zamanda ulaştırılması söylendi ve gözetmenlerin bu belgeleri okuyup varsa sorularının cevaplanması hatırlatıldı. Ayrıca gözetmenlerin telefon numarasının alınmasının LEO ve LORE’lere iletişim kolaylığı sağlayacağı önerildi.

- Her bir yerelin kayıtlar esnasında dağıtılıcak kaç tane ‘değişim sınavı tanıtım kitapçığı’na ihtiyaç duyacaklarını ve gönderilen kargoyu teslim almak istedikleri adresi NEO ve NORE’ye ivedi bir şekilde iletmeleri söylendi. Ayrıca kayıtların sonlarına doğru verilen deadline’a uygun bir şekilde kaç tane ‘değişim sınavı kitapçığı’ istendiği de NEO ve NORE’ye iletilmesi gerektiği hatırlatıldı.

- Son olarak da kayıtlar kapatıldıktan sonra toplanan paranın yarısının dernek hesabına yatırılması söylendi.

 Sınav Sırasındaki Süreç

- Öğrencilere kayıt esnasında kimlikleriyle gelmeleri hatırlatılmalı ve sınavdan önce salona giriş yaparken kimikler kontrol edilmeli.

- Amfilerdeki kişi sayısı = Amfi kotenjanı / 2 – 1 şeklinde olmalı.

- Amfilere yerleşim kayıtlar kapatıldıktan sonra katılan öğrencilerin ad ya da soyad alfabetik sıralaması yapılmalı ve sınav sabahı salonlara bu listeler asılmalı. Listelerde her kişinin numarası olmalı ve masaların üzerine de o kadar sayıla numaralar 2 ufak kağıda yazılıp konmalı.

- Sınava başlamadan önce öğrenci masada 2 tane ufak kağıda yazılı numara görmeli. Numara listede adının yanında yazılı numara olmalı. Kağıtlardan birini bantla telefonuna yapıştırıp telefonu gözetmen tarafından alınmalı. Sınav sonunda diğer kağıdı gözetmene vererek telefonunu geri almalı.

- Sınav başında ilk 10 dakika sonunda da son 15 dakika öğrencilerin salona giriş çıkış yapmaları yasaklanmalı.

- Sınav kitapçıklarının olduğu kutular açılırken 1 dakikalık (tüm kutuların yüzeyleri gösterilmeli, hiç bir şekilde açılmadığı kanıtlanmalıdır.) sınav ortasında gözetmen yardımıyla tüm salonun yer aldığı 1 dakikalık (kaç tane amfi varsa o kadar sayı çarpı 1 dakika olmalı) sınav sonunda da paketleme işlemleri tamamlanırken usüle uygun olduğunu kanıtlayan 1 dakikalık videolar çekilip NEO ve NORE’ye sınav sonrasında gönderilmeli.

- Herhangi bir kopya veya girişimi tespitinde gözetmenlerin bu kişiyi rapor etmesi hatırlatılmalı. Sınav sonunda bu gözetmenin raporu ve LEO LOREnin de imzası olan kağıt da optik formların yanına konarak yollanmalı. Ayrıca LERO LORE sınava kaç kişi katıldı kaç kişilik bir amfide sınav yapıldı sınav başlama ve bitiş tarihleri ne zaman oldu’nun yazılı olduğu raporları da optik formların yanına eklemelidir.

Sınav Sonrasındaki Süreç

- Yerel birliklerin şehirlerinde varsa Turtime şubelerine (offline da dahil) yoksa kargo şirketiyle (otobüs firmaları da olabilir bu konuda bilgilendirme yapılacak) NEO NORE tarafından bildirilecek adrese yollanması söylendi.

- Tercihlerin yapılması, yerleştirme dönemi, kazananların ücretleri yatırması ve belgeleri hazırlanması süreci hakkında NEO NORE tarafından daha sonra bilgilendirme yapılacak.

Daha sonra öğle arası verildi ve yemekten sonra katılımcılar ikiye bölündü dönüşümlü olarak Orkun Kılıç’tan Motivasyon, Aylin Çetinkaya’dan da Takım Kurma eğitimleri alındı. Daha sonra ufak bir database anlatımı ile gün sonlandırıldı.

Pazar

          Pazar günü sabah oturumlarına database anlatımı ile başlandı. Daha sonra 2013-2014 dönemi KÇG sunumları ile devam edildi. (PET sunumunu Kayra Cangöz, Yurtiçi Araştırma Değişimi sunumunu Begüm Güler, Neglected Tour sunumunu Utku Kuyucu, SCOREview sunumunu Zülal Yılmaz, SCORE Kongre sunumunu da Cansu Ünal yaptı.) Daha sonra LORE’lerden ilk SCORE online toplantı sonrasında istenen mailler okundu ve önerileri tartışıldı. Yeni KÇG önerilerinden olan ‘Akademik Kalite’ KÇG’sinin kurulması kararı alındı. (Bu KÇG yazın gidilecek değişimlere giderken nasıl daha dolu gidebilirizi içerecek. Örneğin şuan altın olmayan bir çok yerelimiz var aynı zamanda altın olup da yeni etkinilikler yapmak isteyen yerellerimiz de bi hayli fazla sayıda. Bu tartışma sonucunda kurulan yeni KÇG bazında belirlenen aylık temalar dahilinde (örneğin parkinson, ebola, alzheimer, diyabet...) makale okunması ve tartışılması, eğer mümkünse sene sonunda bunlar hakkında sunumların yapılacağı, tartışmaların olacağı bir etkinlik düzenlenmesi, yine mümkünse bu temalar hakkında okuldaki hocalardan yardım alınarak ilgili konuların anlatıldığı sunumların, seminerlerin yapılmasına karar verildi.) ‘Değişim Sınavının ve Değişim döneminin eksik yönlerinin giderilmesi’ temalı bir KÇG oluşturulmaya karar verildi (Bu KÇG sınav öncesi sınav sırası ve sınav sonrası dönemdeki güvenlik aksaklıklarını, LEO LORE’lerin yaşadığı sorunları bunların yanısıra değişim döneminde yurtlar, hocalar ve diğer konularda yaşanan sorunları, ayrıca proje bulma dönemindeki sıkıntıları çözme amaçlı kurulacak.) PET ve SCORE Kongre KÇG’lerinin isimlerinin PET ve SCORE Kongre Geliştirme KÇG’leri olarak değiştirildi. Yurtiçi Araştırma Değişimi ve Neglected Tour KÇG’lerine devam kararı alındı. Ayrıca SCOREview’un online bir şekilde hazırlanması, gerektiğinde basılması ve score.turkmsic.net şeklinde SCORE’nin vitrini olacak bir site kurulması kararı alındı. (bu konular yönetimdeki ilgili kişilerle görüşülecektir.) Başkent Üniversite’sinde düzenlenen ve yapılan çeşitli araştırmaların sunumlarının yapıldığı bir sempozyum Başkent LORE’si Utku Kuyucu tarafından anlatıldı buna benzer etkinliklerin bizde de düzenlenebiliceği tartışıldı. Ayrıca Akdeniz LORE’si Merve Gürsoy da yerelinde ‘Conversation Club’ adında yeni bir etkinlik düzenlediğini anlatı. Bu etkinlik diğer yerellerde de uygulanabilir mi tartışıldı, örnek alındı. Günü son oturumda tüzük tartışarak kapattık. Şuan SCORE iç tüzüğümüz 2008 yılından kalma bir tüzüktür. Bir çok eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir ve bunların bu sene dönem sonuna kadar revize edilmesine karar verilmiştir. (Bu konuda Tüzük KÇG’si açmayı öneriyorum.) Ayrıca tüzüğümüze yeni eklenen bir maddeyi özellikle belirtmek isterim Gazi TÖB’den Kayra Cangöz NORE Asistanı seçiminde belli kriterler getirilmesini önerdi. Yapılan tartışmalar sonucunda 4 tane madde oylanmak için belirlendi: (Maddeler ve oyları şu şekildedir:

          NORE Asistanı seçimi için NORE’nin aşağıdaki kriterlerden birine mutlaka uyması gerekmektedir:

Kişi en az 1 dönem (Değişim sınavı başından incominglerinin gidişinin sonuna kadar bir dönem sayılacaktır) LORE’lik yapmış olmalı. = 24 kabul 0 red 0 çekimser
Kişi en az 1 dönem LORE Asistanlığı yapmış olmalı ve şuan yerel birliğinde LORE’lik görevini sürdürüyor olmalı. = 15 kabul 4 red 1 çekimser
Kişi en az 2 dönem LORE Asistanlığı yapmış olmalı. = 5 kabul  19 red 0 çekimser
Kişi en az 1 dönem değişimle ilgili bir çalışma kolunda görev yapmış olmalı ve şuan yerel birliğinde LORE olmalı. = 5 kabul  19 red 0 çekimser)

Bunlara göre yeni eklenen madde şu şekildedir:

          NORE Asistanı seçimi için NORE’nin aşağıdaki kriterlerden birine mutlaka uyması gerekmektedir:

Kişi en az 1 dönem (Değişim sınavı başından incominglerinin gidişinin sonuna kadar bir dönem sayılacaktır) LORE’lik yapmış olmalı.
Kişi en az 1 dönem LORE Asistanlığı yapmış olmalı ve şuan yerel birliğinde LORE’lik görevini sürdürüyor olmalı.

 

Daha sonra toplu fotoğraf çekimi ile etkinliğimizin kapanışı yapılmıştır.

  

====================

         Topluluk olarak 9 kişilik katılım gerçekleştirdiğimiz toplantıda yedi ayrı oturumda okulumuzun temsiliyetini sağladık. Ben(İzel Alican) okulumuz tanıtımı ve yaptığımız etkinliklerin sunumunu yaptım. 50 tıp fakültesinden toplamda 500 tıp öğrencisinin katıldığı bir genel kurul olmuş, Altın Üyelik sunumu yaptık ve başkanların oylarıyla Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği’nde bir altın üye Tıp Fakültesi olduk. Bu statü bize birlikte daha fazla söz hakkı, yurtdışı staj ve bilimsel araştırma değişim imkanlarından yararlanma, sempozyum, toplantı ve genel kurullarda ev sahipliği yapabilme hakkı sağlamıştır.

           Alt komitelerde Halk Sağlığı, Üreme Sağlığı, Staj Değişim Alt Komitesi, Bilimsel Araştırma Değişimi Alt Komitesi, Tıp Eğitimi, İnsan Hakları ve Barış Alt Komitesi ile Başkanlar Toplantısında temsiliyet sağladık.

           Tıp Eğitimi Alt Komitesi’nde tecrübesi olan eski başkanlar konuşma yaptı ve yeni projeler hakkında bilgiler verildi. Türkiye’deki eğitim eksiklikleri tartışıldı.

           Bilimsel Araştırma Değişimi Alt Komitesi’nde küçük çalışma grupları tanıtıldı ve iki gruba ayrıldı yeniler ve eskiler olarak SCORE tanıtımı yapıldı. Atölye grupları kuruldu. Değişim Sınavları hakkında ek puanlar konuşuldu ve eksiklikler tamamlandı. Database anlatıldı ve proje bulma taktikleri sözlü ve uygulamalı yapılmalıdır. Kontratları düzenlenmesi yapıldı.

          Staj Değişim Alt Komitesi’nde kısa bi SCOPE tanıtımından sonra, küçük çalışma grubu ayırımları oldu. İç tüzük değişiklikleri yapıldı. Yurtiçi değişim, ek puanlar, turkuaz ve medya takımı kuruldu. T4PE’deki sorunlar ve eksiklikler tartışıldı. Ulusal turlar tanıtıldı.

           Üreme Sağlığı Alt Komitesi’nde ise ben (İzel Alican) Savunuculuk konusunda eğitim verdim. Ayrıca Üreme Sağlığı Başkanımız Fevzi Kara da alt komite katılımı göstermiştir. Bu yılki ortak projeler ve eğitimler tartışılmıştır.

           Son olarak İnsan Hakları ve Barış alt komitesinde yeni ve eski projeler tartışıldı. Eğitimler verildi.

   

====================

Toplantı Adı: SCOPH Serbest Kürsü Toplantısı

Toplantı Tarihi: 22-23 Şubat 2014

Toplantı Yeri: Akdeniz Üniversitesi

Katılımcılar: Gökay Gençkan

Toplantı Sonuçları:

         Bu toplantı SCOPH sorunlarını çözmek, yerellerin birbiri ile iletişimini arttırmak amacı ile yapıldı. En çok karşılaşılan sorunlar belirlendi. Etkinlik öncesi, etkinlik sırası ve etkinlik sonrası yaşanılanlar, yapılması gerekenlerin neler olduğunu konuşuldu.

         Sorunlar üç grup altında incelendi:

1-      Materyal

2-      Yerel Kurul (iletişim-basın)        

3-      Kendimiz

1-MATERYAL

        Öncelikle anketlerin üzerinde duruldu ve anketlerin bilimsel olma ile ilişkilendirildi. Gereksiz olduğu kadar katılımcılara yol gösterici olduğundan bahsedildi. Broşürlerin olması ve daha dikkat çekici şekilde düzenlenmesi ve ulusal tarafından desteklenmeyen etkinliklerde yerellerin kendilerinin sağlaması gerektiği söylendi. Bazı kurul ve kuruluşlarla iş birliği sağlayıp materyal sağlanabilir.

2-YEREL KURUL

         Yerellerin büyük çoğunda sayının fazla olması dolayısı ile sorunlar yaşandığı söylendi. Alt grupların bir birisi ile iletişimin olmadığı, yardımlaşmanın az olduğu ve SCOPH’un sadece gönüllü toplama ve şeker ölçmeden ibaret olduğundan bahsedildi.

3-KENDİMİZ

          Sorunların çoğunu teşkil eden bu kısımda, bizden kaynaklanan sorunlar söylendi. Bunlar katılımcı sayısı, handover, motivasyon ve azim, eğitim, bilimselleşme ve proje olarak belirlendi.

          Etkinlik düzenlendiğinde katılımcı sayısının belirlenmesi ve onların eğitiminin yapılması gerekir. Etkinlik alanında bulunacak katılımcı sayısının önceden belirlenmesi ve katılımcı sayısının belirlenmesi gerekir. Bu katılımcılar aynı zamanda çok iyi bir şekilde konu ile ilgili eğitimi almış olmalı ve eğitim almamış kişilerin etkinliğe gelmemesi gerekir ki orda bir faydası olmaz. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılmalı. Gönüllüler öncelikle varsa bir hoca tarafından bilgi verilmeli sonradan konuşma çalışmalara ile uygulama yapılmalı. Katılımcılar için yol gösterici el kartları yapılabilir.

          Etkinlikte bir sorun çıktığında pes edilmeyim devam edilmelidir. Bunun içinde öncelikle SCOPH’un ve etkinliğin amacı iyi bilinmelidir. Lpolar birikimlerini yazarak veya ulusala göndererek ulusalın toparlamasıyla kendinden sonraki Lpo’ya yardım edebilir ve onun yaşayacağı sorunları ortadan kaldırabilir.

          Yeni proje sisteminin tam oturmadığı ve yerel bir etkinlikte materyal istediğinde o etkinliğin/projenin ulusal tarafından onaylanmış olması gerekir. Onun dışında bir yerel istediği konuda istediği kadar etkinlik yapabilir ancak materyal desteği ulusaldan sağlanmaz.

         

Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, Salı